پادکست آلمانی(صوت همراه متن آلمانی)

پادکستهای زبان آلمانی

در این صفحه تلاش کرده ایم پادکست هایی در تمامی سطوح زبان آلمانی گرداوری کنیم.این پادکست ها کمک بسیار زیادی به قسمت شنیداری و همچنین مکالمه محاوره و گرامر میکند.

برای اینکه بتوانید به خوبی از این پادکستهای المانی استفاده کنید بهتر است پادکست مناسب سطح خودتان را انتخاب کنید.

لازم به ذکر است که تمامی این پادکست ها برای زبان آموزان زبانساز رایگان و متناسب با سطح زبان اموزان در کلاسها به کمکاستاد کار خواهند شد تا بتوانید به بهترین شکل ممکن از این پاکست ها استفاده کنید.

پادکست های زبان آلمانی طبقه بندی شده