Terms and Conditions

شرایط فسخ کلاس ها :

شهريه پرداختي پس ازثبت نام ودرصورت درخواست تنها تا 24 ساعت بعد ازثبت نام با کسر 35 درصد قابل استرداداست ودرغيراين صورت به هيچ وجه قابل عودت نيست حتي اگر زبان آموز در كلاس حاضرنباشد.در صورتی که مدرس انتخاب شده قادر با آموزش صحیح نباشد و موسسه حداقل سه مدرس تعویض کند و همچنان قادر به آموزش نباشند شهریه جلسات باقی مانده عودت داده میشوند.( در صورت صلاحدید موسسه در صورت کنسلی کلاسها از طرف فراگیر  میتوان بخشی از شهریه جلسات باقی مانده را پرداخت کند)

تعهدات زبان آموز:

  1. کنسل کردن کلاس از جانب زبان آموز یک جلسه درس محسوب می شود و شهریه جلسه مذکور حساب می گردد.
  2. تغییر ساعت، روز، محل کلاس و زبان آموزشی امکان پذیر نمی باشد.
  3. چنانچه زبان آموزان بیش از یک نفر باشند، در صورت غیبت یکی از افراد (یا بیش از یک نفر) کلاس کنسل نخواهد شد. 

تعهدات موسسه:

1)انتخاب استاد مناسب و با تجربه و انتخاب موارد آموزشی مناسب با سطح زبان آموزان

2)عدم تعطیلی کلاسها در روزها و ساعات توافق شده 

3)برگزاری مرتب و منظم دوره طبق تعداد جلسات ثبت نام شده

مقررات:

1)رعایت شئونات اسلامی در محیط موسسه الزامیست.

2) عدم استعمال دخانیات در محیط

3) جهت حفظ چارچوب کلاس و حفظ تمرکز استاد، حضور رآس ساعت مقرر در کلاس ها الزامیست.

4) عدم استفاده از تلفن همراه و هرگونه وسیله ارتباطی که باعث کاهش تمرکز می شود در هنگام حضور در کلاس ها الزامیست.

5) موسسه هیچگونه مسیولیت و تعهدی در قبال مفقود شدن، سرقت اشیا ، موبایل، تبلت و سایر وسایل داخل کیف زبان آموز را ندارد و وی شخصا موظف به نگهداری و مراقبت از وسایل شخصی خود می باشد.

6)همراه اوردن شخص ثالث در جلسات ممنوع میباشد.

7)شرکت کننده در هر سطح تنها میتواند در همان سطح آموزش ببیند.