درس اول اشتارتن ویا ضمایر و صرف فعل آموزش کامل

مصدر فعل آلمانی نیز مانند فارسی که به الف و نون ختم میشود به en ختم میشوند.فعل ها در زبان المانی کوچک نوشته میشوند:

kaufen خریدن

machen انجام دادن

haben داشتن

sehen دیدن

gehen رفتن

kommen آمدن

همانطور که مشاهده میکنید تمامی فعل های فوق به en ختم میشوند و با حرف کوچک نوشته میشوند(به جز هنگامی که در جمله آنهم در اول جمله قرار بگیرند.

اما همانطور که در زبان فارسی فعل برای هر ضمیر به یک صورت صرف میشود در زبان آلمانی نیز برای هر ضمیر متناسب با آن صرف میشود.به روش و قانون صرف افعال آلمانی دقت کنید:

mache انجام میدهم

machst انجام میدهی

macht انجام میدهد

machen انجام میدهیم

macht انجام میدهید

machen انجام میدهند

نکته ای که باید دقت کنید این است که در زبان فارسی میتوان فعل ها را بدون نیاز به ضمیر صرف کرد در صورتی که در زبان المانی حتما باید ضمیر را به همراه آن نوشت.پس لازم است قبل از اینکه صرف فعل را یاد بگیرید ضمیر ها را یاد بگیرید:

ich من

du تو

er/sie/es او مذکرes/او مونثsie/او خنثیer

wir ما

ihr (شما (دونفر و بیشتر

Sie/sie شما محترمانه تو/آنها

وحالا صرف چند فعل نسبت به هر ضمیر:

همانطور که در عکس بالا میبینید برای صرف در همه ضمیرهای en اخر فعل را جدا میکنیم و حالا بسته به ضمیری مه قصد داریم استفاده کنیم نشانه منحصر به هر فعل را اضافه میکنیم:

ich mach e من انجام میدهم

du mach st تو انجام میدهی

er-sie-es mach t او انجام میدهد

wir mach en ما انجام میدهیم

ihr mach t شما انجام میدهید

Sie-sie mach en شما(محترمانه تو)انجام میدهید

برای اول شخص جمع و سوم شخص جمع خود مصدر نوشته میشود و برای دوم شخص جمع مانند سوم شخص مفرد نوشته میشود و در واقع با یاد گرفتن تنها اول شخص مفرد میتوان سه حالت جمع را نیز یاد گرفت.

فعل kaufen به معنی خریدن

ich kaufe من میخرم

du kaufst تو میخری

er-sie-es kauft او میخرد

wir kaufen ما میخریم

ihr kauft شما چند نفر میخرید

Sie und sie kaufen(معنی و استund) شما محترمانه و آنها میخرند

دیدگاه کاربران
  • اکمل 4 مرداد 1402

    ګرامر زبان المانی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *