200 تا از بهترین آهنگ های آلمانی گلچین با ترجمه فارسی و متن آلمانی،عالی برای یادگیری زبان آلمانی

آهنگ آلمانی با ترجمه فارسی و آلمانی

برای دیدن تمامی آهنگ ها به انتهای صفحه بروید

ارجاع به بخش دلخواه صفحه(کلیک کنید)

1-آهنگ آلمانی پویان مختاری alles ist gut(همه چی خوبه) با متن آهنگ

2-کلیپ آلمانی (ویدیو موزیک آلمانی)پویان مختاری

فیلم آلمانی پویان مختاری

ویدیو موزیک آلمانی

3-آهنگ شاد آلمانی با زیرنویس و ترجمه (معنی)

Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punkt
اغلب شروع و پایان یک نقطه هستند

Seit der Geburt das selbe Blut, das durch die Adern pumpt
از زمان تولد همان خون از رگ ها گذشته است

Wir fangen jedes Jahr
ما هر سال می رسیم

Zur gleichen Zeit an zu frieren
در زمان مشابهی به فصل سرما

Wir pusten Ringe in die
Luft bis der Rauch verweht
ما در هوا حلقه های دود بیرون می دهیم تا زمانی که دود ناپدید شود

Halten uns fest wenn die
Erde Pirouetten schlägt
ما را محکم نگهدار وقتی زمین می رقصد

Und wir drehen uns mit wenn die Zeiger rotieren
و ما هم می چرخیم وقتی که عقربه می چرخد

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و یه جایی راه ها برخورد می کنند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره هم را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من و به راست می روم

Doch wir beide bleiben nicht stehen
اما ما هیچ کدام توقف نمی کنیم

Bis wir uns wieder sehen
تا وقتی که دوباره همدیگر را ببینیم

Der Zirkel malt jeden Tag auf das leere Blatt
دایره هرروز روی صفحه ی سفید رسم می شود

Und der Mond löst die
Sonne ab in jeder Nacht
و ماه هر شب خورشید را خاموش می کند

Ich frag’ mich wieder mal
من دوباره از خودم می پرسم

Was bei dir grad’ passiert
چه اتفاقی دارد برای تو می افتد؟

Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo
شعر روی دیوار در منظر عموم

Halt nicht fest was du
liebst sondern lass es los
چیزی رو که دوست داری نگه ندار، بلکه بذار بره

Und wenn es wieder kommt
و وقتی دوباره میاد

Dann gehört es nur dir
اون فقط مال توئه

Ey, wenn sich alles
in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کنه

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و یه جایی راه ها برخورد می کنند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره هم را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Doch wir beide bleiben nicht stehen
اما ما توقف نمی کنیم

Bis wir uns wieder sehen
تا وقتی دوباره یکدیگر را ببینیم

Egal wie weit wir uns entfernen
مهم نیست چقدر دور می رویم

Auf den Brettern seh ich noch uns, oh ja
من هنوز می توانم خودمان روی صفحه ببینم، بله

Egal wie weit wir auseinander sind
مهم نیست چقدر از هم دور هستیم

Wir haben den gleichen Mittelpunkt
ما مرکز یکسانی داریم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و در نقطه ای راه ها برخورد می کنند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر ما بخواهیم دوباره همدیگر را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Und irgendwann kreuzt sich der Weg
و در نقطه ای راه ها برخورد می کند

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره همدیگر را ببینیم

Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt
هی، وقتی همه چیز در دایره حرکت می کند

Dann gehst du links, dann geh’ ich rechts
تو به چپ می روی و من به راست می روم

Doch wir beide bleiben nicht stehen
اما ما توقف نمی کنیم

Wenn wir uns wieder sehen
اگر بخواهیم دوباره همدیگر را ببینیم

آهنگ آلمانی با ترجمه

4-آهنگ آلمانی WAS ICH BRAUCHE

Würden sie sagen fasse Liebe in Worte würde ich ohne zu zweifeln deinen Namen nennen
اگه بگن عشق در قالب کلمات ؛ بدون تردید اسم تو رو صدا خواهم زد
Denn für nichts auf dieser Welt hege ich Gefühle wie für dich
چون برای هیچ چیزی تو این دنیا مثل احساسی که برای تو دارم رو ندارم
Und sie werden stärker seitdem wir zusammen sind
و اونها (احساسات) قوی تر میشن چون ما با همیم
Ich würde den höchsten Turm erklimmen, durchs tiefste Wasser schwimmen
از بلندترین برج ها بالا خواهم رفت و در عمیق ترین آبها شنا خواهم کرد
Ängste überwinden um dir diesen Song zu singen
و بر ترس ها غلبه خواهم کرد تا این ترانه را برای تو بخوانم
Jeden noch so starken Gegner in die Knie zwingen
تا هر رقیبی را روی زانوهایش خم کنم
Nur um bei dir zu sein
تا با تو باشم

Baby du bist alles was ich wirklich brauch
عزیزم تو همه ی چیزی هستی که من میخوام
Brauchen kein Vermögen oder großes Haus
به یه شانس یا یه خونه بزرگ نیاز ندارم
Alles was wir brauchen liegt hier bei mir
هراونچه میخوایم اینجاست در کنار من
Und das bist du in meinen Armen x2
و اون تویی در آغوش من
Oh babe du weißt es gibt nur dich, dich, dich
اوه عزیزم میدونی که اون فقط تویی تو تو
Und sei jetzt ehrlich sag vermisst du mich
و حالا صادق باش؛ دلت برام تنگ شده
Wenn ich dir schreib hab keine Zeit für dich
اگه برات بنویسم وقتی دیگه برات ندارم
Denn am liebsten wär ich nur bei dir
چون میخوام با تو باشم
Hab heute die ganze verdammte Nacht lang von dir geträumt
تمام شب خواب تو رو می دیدم
Bin aufgewacht und wusste du bist es die ich heute brauch
بیدار شدم و فهمیدم تو اونی هستی که امروز میخوام
Wählte deine Nummer und hörte deine Stimme
شمارتو بگیرم و صداتو بشنوم
Wie sie sagt bin auf dem Weg zu dir
و اون ( دختر) بگه دارم میام پیشت

موزیک آلمانی با ترجمه

آموزش زبان آلمانی با موزیک

Baby du bist alles was ich wirklich brauch
Brauchen kein Vermögen oder großes Haus
Alles was wir brauchen liegt hier bei mir
Und das bist du in meinen Armen x3

Alles was ich brauch
Alles was ich brauch

Babe du weißt es gibt nur dich, dich, dich
Und sei jetzt ehrlich sag vermisst du mich

 

Baby du bist alles was ich wirklich brauch
Brauchen kein Vermögen oder großes Haus
Alles was wir brauchen liegt hier bei mir
Und das bist du in meinen Armen x2

5-آهنگ آلمانی Du bist mein Glück از Matthias Reim

 

Du bist mein Glück
تو خوشبختی من هستی
Groß wie ein Planet
بزرگ به اندازه ی یک سیاره
Du bist die Sonne, die niemals untergeht
تو خورشیدی هستی که هیچ وقت غروب نمی کند
Du bist mein Mond, der meine Nacht erhellt
تو ماه منی, که شبم را روشن میکنه
Du bist mein Stern,der nie vom Himmel fällt
تو ستاره ی منی , که هرگز از آسمان سقوط نمیکند
Du bist mein Glück
تو خوشبختی) من هستی
Groß wie ein Planet
بزرگ به اندازه ی یک سیاره
Du bist die Sonne, die niemals untergeht
تو خورشیدی هستی که هیچ وقت غروب نمی کند
Du bist mein Mond, der meine Nacht erhellt
تو ماه منی, که شبم را روشن میکنه
Du bist mein Stern,der nie vom Himmel fällt
تو ستاره ی منی , که هرگز از آسمان سقوط نمی کند
Mein Telefon ist abgestellt
تلفن من خاموش هست
Will nichts hören und sehen vom Rest der Welt
نمیخوام چیزی از باقی دنیا بشنوم و ببینم
Ich muss das alles erst einmal verkraften
یه بار هم که شده باید از عهده ی همه اینها بربیام
Das meine ganze heile Männerwelt
چیزی که تمام دنیای ایده ال انسانی من را
In einem einzigen Augenblick zerfällt
در یک لحظه متلاشی می‌ کند.
Das konnte vor dir keine andere schaffen
این را قبل از تو هیچ کس دیگری نمی توانست انجام دهد
Das ich vor lauter Glück verzweifelt bin
اینکه من از خوشحالی محض ناامید میشم
Testosteron Amphetamin
تستسترون آمفیتامین
Und wo zum Teufel soll ich damit hin
و باید به چه جهنمی باهاش برم
(باهاش چه غلطی کنم )
Du bist mein Glück
تو خوشبختی من هستی
Groß wie ein Planet
بزرگ به اندازه ی یک سیاره
Du bist die Sonne, die niemals untergeht
تو خورشیدی هستی که هیچ وقت غروب نمی کند
Du bist mein Mond, der meine Nacht erhellt
تو ماه منی, که شبم را روشن میکنه
Du bist mein Stern,der nie vom Himmel fällt
تو ستاره ی منی , که هرگز از آسمان سقوط نمیکند
Du bist mein Glück
تو خوشبختی) من هستی
Groß wie ein Planet
بزرگ به اندازه ی یک سیاره
Du bist die Sonne, die niemals untergeht
تو خورشیدی هستی که هیچ وقت غروب نمی کند
Du bist mein Mond, der meine Nacht erhellt
تو ماه منی, که شبم را روشن میکنه
Du bist mein Stern,der nie vom Himmel fällt
تو ستاره ی منی , که هرگز از آسمان سقوط نمی کند
Ich hab sowas noch nie erlebt
من همچین چیزی و تا حالا هرگز تجربه نکردم
Meine Welt hat so noch nie gebebt
دنیای من تا حالا اینجوری به لرزه درنیومده
Du schlägst wie ‘ne Bombe in mein Leben
تو مثل یه بمب به زندگی من خوردی
Hände hoch und an die Wand
دست‌ها بالا روی دیوار
Sinnlos jeder Wiederstand
هرمقاومتی بی معنی ست
Werde mich bedingungslos ergeben
خودمو بی غید و شرط تسلیم خواهم کرد
Ich werde sang und klanglos untergehen
بدون آواز ، صدایی نابود خواهم شد
Wenn wir uns nicht bald wiedersehen
اگه ما همو بزودی نبینیم
Um Himmels willen lass etwas geschehen
تو رو به خدا بزار اتفاقی بیوفته
Du bist mein Glück
تو خوشبختی من هستی
Groß wie ein Planet
بزرگ به اندازه ی یک سیاره
Du bist die Sonne, die niemals untergeht
تو خورشیدی هستی که هیچ وقت غروب نمی کند
Du bist mein Mond, der meine Nacht erhellt
تو ماه منی, که شبم را روشن میکنه
Du bist mein Stern,der nie vom Himmel fällt
تو ستاره ی منی , که هرگز از آسمان نمیوفته
Du bist für mich der Mittelpunkt der Welt
تو برای من مرکز دنیایی
Ein Magnet der mich fest an dir hält
یه آهن ربایی که منو سفت به تو نگه داشته
Du bist für mich das schönste was es gibt
تو برای من قشنگ ترین چیزی هستی که وجود داره
Ich glaub ich hab dich immer schon geliebt
فکر میکنم که قبلا همیشه عاشق تو بودم
Du bist mein Glück
تو شادکامی خوشبختی من هستی
Groß wie ein Planet
بزرگ به اندازه ی یک سیاره
Du bist die Sonne, die niemals untergeht
تو خورشیدی هستی که هیچ وقت غروب نمی کند
Du bist mein Mond, der meine Nacht erhellt
تو ماه منی, که شبم را روشن میکنه
Du bist mein Stern,der nie vom Himmel fällt
تو ستاره ی منی , که هرگز از آسمان سقوط نمیکند
Du bist mein Glück
تو خوشبختی) من هستی
Groß wie ein Planet
بزرگ به اندازه ی یک سیاره
Du bist die Sonne, die niemals untergeht
تو خورشیدی هستی که هیچ وقت غروب نمی کند
Du bist mein Mond, der meine Nacht erhellt
تو ماه منی, که شبم را روشن میکنه
Du bist mein Stern,der nie vom Himmel fällt
تو ستاره ی منی , که هرگز از آسمان سقوط نمیکند

آهنگ بسیار زیبای آلمانی Ein Augenblick der alles Dreht

 

اهنگ آلمانی لحظه ای که همه چیز دگرگون میشود

EIN AUGENBLICK DER ALLES DREHT

Es passiert ohne Plan

بدون برنامه اتفاق می افتد

Es ist voller Gefahr

اون پر از خطر

Irgendwann erwischt es jeden

یه موقعی همه به دامش میوفتن

Und es raubt dir die Kraft

و قدرت رو ازت میدزده

Völlig rätselhaft

کاملا پیچیده

Da ist nur noch dieses Beben

هنوز فقط این لرزه ست

Diese Sucht nach ihr

این اعتیاد به او

Sie pulsiert und brennt in dir

اون در تو میسوزه و می تپه

Ein Augenblick, der alles dreht

یک لحظه ای که همه چی واژگون میشه

In dem die Zeit in Flammen steht

که در اون زمان در شعله های آتش قرار دارد

Ein Augenblick, wie explodier’n

لحظه ای مثل انفجار

Du wirst was sicher war riskier’n

چیزی که در امن بود را به خطر و ریسک خواهی انداخت

Und dann ist nichts mehr, wie es wahr

و دیگر چیزی مثل حقیقت وجود نداره

Du spürst die Glut und die Gefahr

و تو آتش سرخ بدون شعله و خطر را احساس میکنی

Dein Kopf, dein Herz, und alles brennt

و سرت ٬ قلبت و همه میسوزن

Im Feuer das man Liebe nennt

در آتشی که آدم بهش میگه عشق

Es ist fast wie ein Fluch

تقریبا شبیح یک نفرین است

Jeder Fluchtversuch٫

هر تلاشی برای فرار

Ist in dem Moment vergebens

در این لحظه بیهوده ست

Bist total übermannt
تو کاملا مغلوب شدی

Denn du hältst in der Hand

بعد تو در دست میگیری

Diesen Menschen deines Lebens

این آدم زندگیتو

Und du weißt vor Glück

تو از خوشحالی پی میبری

Du erlebst den Augenblick

تو اون لحظه رو تجربه میکنی

Ein Augenblick, der alles dreht

یک لحظه ای که همه چی واژگون میشه

In dem die Zeit in Flammen steht

که در اون زمان در شعله های آتش قرار دارد

Ein Augenblick, wie explodier’n

لحظه ای مثل انفجار

Du wirst was sicher war riskier’n

چیزی که در امن بود را به خطر و ریسک خواهی انداخت

Und dann ist nichts mehr, wie es wahr

و دیگر چیزی مثل حقیقت وجود نداره

Du spürst die Glut und die Gefahr

و تو آتش سرخ بدون شعله و خطر را احساس میکنی

Dein Kopf, dein Herz, und alles brennt

و سر ت ٬ قلبت و همه میسوزن

Im Feuer das man Liebe nennt

در آتشی که آدم بهش میگه عشق

Ein Augenblick, der alles dreht

یک لحظه ای که همه چی واژگون میشه

In dem die Zeit in Flammen steht

که در اون زمان در شعله های آتش قرار دارد

Ein Augenblick, wie explodier’n

لحظه ای مثل انفجار

Du wirst was sicher war riskier’n

چیزی که در امن بود را به خطر و ریسک خواهی انداخت

Und dann ist nichts mehr, wie es wahr

و دیگر چیزی مثل حقیقت وجود نداره

Du spürst die Glut und die Gefahr

و تو آتش سرخ بدون شعله و خطر را احساس میکنی

Dein Kopf, dein Herz, und alles brennt

و سرت و قلبت و همه میسوزن

Im Feuer das man Liebe nennt

در آتشی که آدم بهش میگه عشق

Und dann ist nichts mehr, wie es wahr

و دیگر چیزی مثل حقیقت وجود نداره

Du spürst die Glut und die Gefahr

و تو آتش سرخ بدون شعله و خطر را احساس میکنی

Dein Kopf, dein Herz, und alles brennt

و سرت و قلبت همگی میسوزن

Im Feuer das man Liebe nennt

در آتشی که آدم بهش میگه عشق

آهنگ آلمانی das leben ist jetzt

 

آهنگ آلمانی زندگی الانه

Das Leben ist jetzt

Tausend mal hab ich mich verirrt

هزار بار راه خودمو گم کردم

Mich kaputt geliebt

خودمو درست دوست نداشتم

Mein Herz ruiniert

قلبم و نابود کردم

Tausend mal war der Himmel leer

هزار بار آسمان خالی بود

Und die Seele schrie

و روح فریاد میزد

Ich will nicht mehr

دیگه نمیخوام

Doch dann hat mich dein Gefühl überrannt

اما بعد حس تو مرا فرا گرفت

Ich bin explodiert

منفجر شدم

Und ich schalt′ ihn einfach aus den Verstand

و من اونو از ذهنم بیرون کردم

Denn ich hab’s kapiert

بعد فهمیدم

Das Leben ist jetzt

زندگی الان است

Jetzt und nicht irgendwann

الان و نه هیچ وقت دیگه

Jetzt legen wir Feuer

الان آتیش میزاریم

Und zünden die Sterne an

و ستاره ها رو روشن میکنیم

Das Leben ist jetzt

زندگی همین حالاست

Und es ist wild und gross

و اون وحشی و بزرگ است

Im Sturm der Gefühle

در طوفان احساسات

Kreisen wir hemmungslos

بی بند و بار بریم گردش

Und schwerelos einfach jetzt

و بدون سختی فقط در الان

Uns′re Zeit ist der Augenblick

وقت ما یه لحظه ست

Wir schau’n nicht nach vorn

ما به جلو نگاه نمیکنیم

Und nicht zurück

و نه به پشت سر

Alle Zweifel sind abgehakt

تردیدها برطرف شدند

Und die Lust auf mehr ist angesagt

و حوصله برای بیشتر اعلام شده ست

Ganz egal was kommt ich werd’s riskier′n

بی خیال چی پیش میاد، من ریسک خواهم کرد

Und nicht vernünftig sein

و عاقل نخواهم بود

Ich werde siegen

من پیروز خواهم شد

Und auch wenn wir verlier′n

و همچنین اگه ما ببازیم

Werd’ ich nichts bereuen

پشیمان نخواهم شد

Das Leben ist jetzt

زندگی الان است

Jetzt und nicht irgendwann

الان و نه هیچ وقت دیگه

Jetzt legen wir Feuer

الان آتیش میزاریم

Und zünden die Sterne an

و ستاره ها رو روشن میکنیم

Das Leben ist jetzt

زندگی همین حالاست

Und es ist wild und gross

و اون وحشی و بزرگ است

Im Sturm der Gefühle

در طوفان احساسات

Kreisen wir hemmungslos

بی بند و بار بریم گردش

Und schwerelos einfach jetzt

و راحت فقط در همین لحظه

Millionen Momente / Die liegen vor uns wie helles Licht

میلیون ها لحظه مثل نور جلوی ما وجود دارند

Millionen momente
Und die verschenk ich nicht

میلیون ها لحظه
و من آنها را از دست نمیدم

Das Leben ist jetzt

زندگی الان است

Jetzt und nicht irgendwann

الان و نه هیچ وقت دیگه

Jetzt legen wir Feuer

الان آتیش برپا میکنیم

Und zünden die Sterne an

و ستاره ها رو روشن میکنیم

Das Leben ist jetzt

زندگی همین حالاست

Und es ist wild und gross

و اون وحشی و بزرگ است

Im Sturm der Gefühle

در طوفان احساسات

Kreisen wir hemmungslos

بی رودربایستی چرخ میزنیم

Und schwerelos einfach jetzt

و راحت فقط در همین لحظه

Ja wir leben, ja wir leben

بله ما زندگی میکنیم

Im sturm der gefühle

در طوفان احساسات

(ja wir leben)

Ooh! Kreisen wir hemmungslos

بی رودربایستی چرخ میزنیم

Und schwerelos einfach jetzt

و راحت و بی سختی همین الان

آهنگ احساسی آلمانی lass mich nicht los پیشنهادی زبانساز بارای یادگیری زبان آلمانی – Maite Kelly

 

ولم نکن

Ich hab hin und wieder Angst
گهگاه میترسم
Allein zu gehen
از تنهایی رفتن

Geh nicht aus, geh nicht aus meinem Leben
بیرون نرو، از زندگی ام بیرون نرو

Ich hab hin und wieder Angst
Allein zu stehen
گهگاه از تنهایی رفتن ترس دارم

Steh bei mir,
کنارم بمون
steh’ ich auch mal daneben
منم کنارش میمونم

Lass mich nicht los, heut’ Nacht
امشب ولم نکن

Lass mich nicht los, für immer
برای همیشه ولم نکن

Wie du mich hältst, zeig mir die Welt
جوری که منو گرفتی، به دنیا نشونم بده

In einem neuen Licht
در یک پرتو جدید

Lass mich nicht los, heut’ Nacht
امشب ولم نکن

Halt mich ganz fest für immer
برای همیشه منو محکم نگه دار

Lass mich nicht los,
رهایم نکن

nein ich lauf mit dir los
نه من با تو میزنم میرم

In eine neue Zeit
در یک زمان جدید

Ich bin hin und weg erwacht

من مشتاقانه بیدار شدم

In deinem Arm
در آغوش تو

Sonnenlicht, das sich bricht in der Seele
نور خورشید٬ که خودش را در روح میشکند

Wir haben uns hin und weg gelacht
ما خودمان را گاهی تا حد بیهوش شدن خنداندیم

Man sagt die Zeit
میگن زمان

Heilt die Wunden٬
زخم ها را شفا میبخشد،

doch das tut nur die Liebe

البته که عشق این کار را انجام می‌دهد

Lass mich nicht los, heut’ Nacht
امشب رهایم نکن

Lass mich nicht los, für immer
برای همیشه رهایم نکن

Wie du mich hältst, zeig mir die Welt
جوری که منو گرفتی، به دنیا نشونم بده

In einem neuen Licht
در یک پرتو جدید

Lass mich nicht los, heut’ Nacht
امشب ولم نکن

Halt mich ganz fest für immer
برای همیشه منو محکم نگه دار

Lass mich nicht los,
رهایم نکن

nein ich lauf mit dir los
نه من باتو می‌روم

Wir lassen nie los
ما هرگز رها نمیشویم

Liebe beschützt und macht uns frei
عشق از ما حمایت و ما را آزاد می‌کند

Sprengt alle Ketten, die Angst ist vorbei
همه ی زنجیر ها را پاره کن، ترس تمام شده

Ich hab hin und wieder Angst
من گاهی ترس دارم

Allein zu stehen
از تنهایی ایستادن

Lass mich nicht los, heut’ Nacht
امشب رهایم نکن

Lass mich nicht los, für immer
برای همیشه رهایم نکن

Wie du mich hältst, zeig mir die Welt
جوری که منو گرفتی، به دنیا نشونم بده

In einem neuen Licht
در یک پرتو جدید

Lass mich nicht los, heut’ Nacht
امشب ولم نکن

Halt mich ganz fest für immer
برای همیشه منو محکم نگه دار

Lass mich nicht los,
رهایم نکن

nein ich lauf mit dir los
نه من باتو راه میوفتم میام

In eine neue Zeit
در یک زمان جدید

Lass mich nicht los
رهایم نکن

آهنگ آلمانی رپ

این هم یک آهنگ رپ آلمانی به همرا ترجمه و متن آلمانی

آهنگ آلمانی_موزیک آلمانی با ترجمه
Wozu der ganze Stress?
چرا این همه استرس

Wir verstehen uns nicht
ما هم و نمیفهمیم

Geh’ du deinen Weg, ich geh’ meinen Weg
راه خودتو برو، منم راه خودمو میرم

Ganz einfach
خیلی راحت
Los!
بزن بریم!

آهنگ رپ آلمانی دانلود

Lösch’ meine Nummer, meine Videos und Pics
حذف کن’ شمارمو، فیلم هامو و عکسامو

Ich vergesse dich, du vergisst mich
من تو رو فراموش میکنم٬ تو منو فراموش میکنی

Maybe Karma, Baby, falls es dich mal trifft
شاید کارما ، عزیزم ، در صورتی که به تو برخورد کند

Und ja, kann sein, vielleicht trifft es auch mich
و بله ، ممکن است باشد ، شاید به من هم برخورد کند

Lösch’ meine Nummer, meine Videos und Pics
حذف کن’ شمارمو، فیلم هامو و عکسامو

Ich vergesse dich, du vergisst mich (mich, mich, mich, mich)
من تو رو فراموش میکنم٬ تو منو فراموش میکنی…

Maybe Karma, Baby, falls es dich mal trifft
شاید کارما ، عزیزم ، در صورتی که به تو برخورد کند

Und ja, kann sein, vielleicht trifft es auch mich
(mich, mich, mich, mich)
و بله ، ممکن است باشد ، شاید به من هم برخورد کند

Lösch’ meine Nummer, meine Videos und Pics
حذف کن’ شمارمو، فیلم هامو و عکسامو

Ich vergesse dich, du vergisst mich (mich, mich, mich, mich)
من تو رو فراموش میکنم٬ تو منو فراموش میکنی…

دانلود آهنگ های رپ آلمانی

Maybe Karma, Baby, falls es dich mal trifft
شاید کارما ، عزیزم ، در صورتی که به تو برخورد کند

Und ja, kann sein, vielleicht trifft es auch mich
و بله ، ممکن است باشد ، شاید به من هم برخورد کند

Geh’ du deinen Weg, ich geh’ meinen Weg

Deine Eltern wollten mich doch sowieso nich’ haben
در هر صورت پدر مادرت نمیخوان منو داشته باشن

Geh’ du deinen Weg, ich geh’ meinen Weg
راه خودتو برو، منم راه خودمو میرم

Du bist nich’ meine Baby-Mama, na na na
تو مام بیبی من نیستی٬ نه نه نه

Das erste Date, das erste Bild, der erste Kuss

اولین قرار،اولین تصویر، اولین بوسه

Nichts bleibt auf Ewig, deshalb geh’ ich, weil ich muss (weil ich muss)

هیچ چیز همیشگی نیست، بنابراین من میرم٬ چون من باید…
(چون باید برم)

Deine Mama wollt’ mich sowieso nicht haben
در هرصورت مامانت نمیخواد منو داشته باشه

Ja, ich tu’ ihr den Gefallen und jetzt ist Schluss (Schluss, Schluss, Schluss, Schluss)
آره، من این لطف رو در حق شما میکنم و الان پایان است…

Ob du’s glaubst oder nicht, ja, mir kommen die Tränen
آیا اینکه تو اونو باور داری یا نه، آره، اشک هام داره سرازیر میشه

Doch ich will dich ab heute nicht mehr sehen (sehen, sehen, sehen)
البته که از امروز دیگه نمیخوام ببینمت

Ja, ich wünsch’ dir nur das Beste für dein Leben
بله، برات بهترین ها رو در زندگیت آرزو میکنم

Deshalb wäre es jetzt besser, wenn du gehst (geh’, geh’, geh’)
از این رو بهتره میشه الان، اگه تو بری

Mmh-mmh
Mmh-mmh
Mmh-mmh
Mmh-mmh

 آهنگ آلمانی معروف و زیبا برای افرادی که میخواهند زبان آلمانیشان بهتر شود.

آهنگ های آلمانی به همراه لیریک و متن ترجمه فارسی

آهنگ آلمانی معروف شماره 1

نام آهنگ آلمانی: Demis-Roussos-Goodbye-My-Love-Goodbye-German_39371

Hör den Wind, der Dein Lied Dir singt,
er weiß, daß ich heut’ von Dir geh’.
Weine nicht, wenn der Abschied kommt,
denn Tränen tun so weh.

گوش کن به باد که آهنگ تورا می خواند
او می داند که امروز من تو را ترک می کنم.
هنگام که زمان خداحافظی فرا می رسد گریه نکن،
زیرا اشک هایت نابودم می کند.(به من صدمه می زند)

Goodbye, my Love Goodbye,
Goodbye, auf Wiedersehn,
die Zeit im Sommersonnenschein
mit Dir allein, war so schön.
Goodbye, my Love Goodbye,
das Glück wird nicht vergehn,
ich bleib Dir treu, bis wir uns einmal wiedersehn.

خداحافظ ، عشق من خداحافظ ،
خداحافظ ، خداحافظ ،
زمانی که در آفتاب تابستان
با تو تنها بودم ، بسیار زیبا بود
خداحافظ ، عشق من خداحافظ ،
که خوشبختی از بین نخواهد رفت
من تا زمانی که دوباره با هم دیدار کنیم به تو وفادار خواهم ماند.

Überall werde’ ich einsam sein,
denn Dich vergessen kann ich nie.
Nur der Wind, er begleitet mich,
mit seiner Melodie.

همه جا تنها خواهم بود
زیرا من هرگز نمی توانم تو را فراموش کنم.
فقط باد با آهنگش من را همراهی می کند.

آهنگ آلمانی معروف شماره 2

نام اهنگ آلمانی : Vielen Dank für die Blumen

Es war schon dunkel Als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging

Da war ein Wirtshaus Aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien
Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein

Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar

Und aus der Jukebox erklang Musik Die fremd und südlich war

Als man mich sah Stand einer auf und lud mich ein

هوا تاریک بود که از خیابان های حومه به خانه برگشتم

میخانه ای بود که هنوز نور آن روی پیاده رو می درخشید وقت داشتم و سردم بود ، پس وارد شدم

مردانی بودند با چشمان قهوه ای و موهای سیاه
و موسیقی که از jukebox (نوعی دستگاه پخش موسیقی که با سکه کار می کرد) پخش می شد
که غریب و جنوبی بود

که مردی مرا دید ایستاد و مرا به داخل دعوت کرد

Griechischer Wein ist So wie das Blut der Erde Komm’, schenk dir ein

Und wenn ich dann traurig werde Liegt es daran Dass ich immer träume von daheim

Du musst verzeihen Griechischer Wein Und die altvertrauten Lieder

شراب یونانی مانند خون زمین است بیا و یک نوشیدنی برای خودت بریز

و هنگامی که غمگین می شوم به این دلیل است که من همیشه آن فضا را در رویای خود تصور می کنم
شما باید شراب یونانی و آهنگ های آشنا را ببخشید

Schenk’ nochmal ein Denn ich fühl’ die Sehnsucht Wieder, in dieser Stadt

Werd’ ich immer nur ein Fremder sein, und allein Und dann erzählten sie mir von grünen Hügeln, Meer und Wind

Von alten Häusern und jungen Frauen, die alleine sind Und von dem Kind das seinen Vater noch nie sah Sie sagten sich immer wieder

Irgendwann geht es zurück Und das Ersparte genügt zu Hause für ein kleines Glück Und bald denkt keiner mehr daran Wie es hier war

یکی دیگر را بریزی زیرا دوباره دلتنگی را در این شهر احساس می کنم

من همیشه غریبه خواهم بود و تنها اما آنها در مورد تپه های سبز دریا و باد به من گفتند

و مرتبا از خانه های قدیمی و زنان جوانی که تنها هستند و کودکی که هرگز پدرش را ندیده است و می گوید:

او زمانی برمی گردد و آنقدر پس انداز درخانه داریم که برای کمی خوشبختی کافی باشد و به زودی دیگر هیچ کس به آن فکر نمی کند که اینجا چطور بود می گفتند.

Griechischer Wein ist So wie das Blut der Erde Komm’, schenk dir ein

Und wenn ich dann traurig werde Liegt es daran Dass ich immer träume von daheim

Du musst verzeihen Griechischer Wein Und die altvertrauten Lieder

Schenk’ nochmal ein,

Denn ich fühl’ die Sehnsucht Wieder, in dieser Stadt

Werd’ ich immer nur ein Fremder sein, und allein

شراب یونانی مانند خون زمین است

بیا ، یک نوشیدنی برای خودت بریز

و وقتی ناراحت می شوم به این دلیل است که من همیشه آن فضا را در تضورات خودم می بینم

باید ببخشی شراب یونانی و آهنگهای آشنایش را

دوباره بریز

چون دوباره دلتنگی را در این شهر احساس می کنم

من همیشه غریبه و تنها خواهم ماند

آهنگ آلمانی معروف شماره 3

آهنگ آلمانی Nebelung

این آهنگ را به شدت برای همه افراد در تمامی سطوح زبانی توصیه میکنم.قطعا همه با این آهنگ ارتباط زیادی برقرار میکنید.برای من و همه دوستانم تجربه ی فوق العاده ای بود و حتی برای افرادی که اصلا آلمانی متوجه نمیشوند.این آهنگ به هیچ عنوان در حین رانندگی توصیه نمیشود به دلیل اینکه بسیار خواب آور هست.

بهترین زمان گوش دادن به آهنگ آلمانی nebelung قبل از خواب هست.

Heimsuchung

Obgleich von tiefem Glück beseelt
Ich in deinen Armen schlief
Plagten mich die schlimmsten Träume
Packten mich und schmerzten tief

Förderten mein Leid zutage
Aus der tiefsten Seele Grund
Rissen mich aus meinem Rausche
Rissen meine Narben wund

Von schweren Ängsten heimgesucht
An deiner Seite aufgewacht
Fand mich im schönsten Träume wieder
Liebkoste dich und küsst dich sacht

ترجمه آهنگ آلمانی nebelung

گرچه خوش شانسی الهام بخشی است که
من در آغوش تو خوابیدم
اما بدترین خوابها مرا مدام آزار می دهد
من را تسخیر کرده و به شدت آسیب می زند

غم و اندوه مرا بیرون کشید
از ته روحم
مرا از مستی بیرون آورد
و جای زخم هایم پاره شد

خسته از ترسی سخت و جان فرسا
کنار تو بیدار شدم
دوباره خودم را در زیباترین رویاها دیدم
تو را نوازش کرده و به آرامی بوسیدم

آهنگ آلمانی معروف شماره 4

نام آهنگ آلمانی : Albatros

آهنگ بسیار زیبا از یه گروه راک دهه هفتادی به اسم karat.متن آهنگ یه شعر حماسیه از یه پرنده ای به نام آلباتروس که اسطوره ی ملوانان و نماد آزادی بوده است.ترجمه به صورت تحت الفظی می باشد.

Es gibt einen Vogel,
Den haben Matrosen zum Herrscher gekrönt
Er fliegt um die Erde
Vom Südpol nach Norden. Kein Ziel ist zu weit

Der Albatros kennt keine Grenzen

پرنده ای وجود دارد که ملوانان به عنوان سلطان تاجگذاری کرده اند
او به دور زمین پرواز می کند
از قطب جنوب به شمال. هیچ هدفی خیلی دور نیست
آلباتروس هیچ مرزی نمی شناسد
Er segelt mit Würde,
Durchwandert die Lüfte, als wär’ er ein Gott
Er folgt ihren Schiffen
Auf Hochsee, durch Klippen, berauschend sein Flug
Er sucht ihren Weg durch die See
Und krachen die Stürme mit rauher Gewalt
Auf den Ozeanen so unendlich weit,

او باوقار همچون بادبان در هوا سرگردان است،مثل یک خدا
کشتی های شما را دنبال می کند
در دریای آزاد ، از طریق صخره ها ، پرواز او مست کننده است
او به دنبال راه شما از طریق دریا است
و با طوفان خشمگین تر از خشم برخورد می کند
روی اقیانوس های نامحدود
Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer
Zur Freiheit der Meere
Doch wenn er gefangen
In armdicken Schlingen mit Tücke und List,
Dann brechen die Schwingen
Es trauert das Meer, das den Herrscher vermißt
Gefangen sein heißt für ihn tot
Die Sklaven der Erde,
Verhöhnt und geschunden, sie teilten sein Los,
Wenn er lag gefesselt,

به آزادی دریاها
با این حال وقتی او را گرفتند
در بازویی به ضخامت نیرنگ و حیله گری ،
سپس بال ها می شکنند
دریا عزادار می شود که سلطانش را از دست داده
برای او گرفتار شدن به معنای مردن بردگان زمین است
وقتی او برافتاد، مسخر و ضربه دیده، آنها اورا رها کردند

Verblutend am Ufer, gebrochen sein Flug
Der Albatros war ihr Symbol
Doch ruft ihn die Weite, die endlose Macht,
Dann stürmt er ins Freie mit maßloser Kraft
Er schwingt seine Flügel, sprengt Schlösser und Riegel
Der Fesseln und Ketten

سپس او با قدرت بی اندازه به فضای باز هجوم می برد
بال خود را چرخانده ، قفل و میله ها را در هم می شکند
و غل و زنجیر هارا

Und türmen sich Wände
Und greifen ihn Zwingen aus Wolken wie Blei
Und schlagen ihn Blitze,
Er kämpft mit den Schwingen das Hindernis frei
Er findet den Weg auch im Orkan
Und krachen die Stürme mit rauher Gewalt
Auf den Ozeanen so unendlich weit,
Dann fliegt er mit Feuer und steigt ungeheuer
Zur Freiheit der Meere

و دیوارها جمع می شوند
و پنس های ساخته شده از ابر مانند فلز او را در بر می گیرند
و صاعقه به او برخورد می کند
او با بال های خود آزادانه با مانع می جنگد
او حتی در یطوفان راه خود را پیدا می کند
و خشمگین تر از خشم به طوفان برخورد می کند
روی اقیانوس های نامحدود
سپس همرا با آتش پرواز می کند و فوق العاده اوج می گیرد
همچو آزادی دریاها

آهنگ آلمانی معروف شماره 5

اهنگ آلمانی Vergiss Mein Nicht که بسیار شمرده و زیبا و بیستر مناسب افرادی که قصد دارن زبان یاد بگیرن و دایره لغاتشان را افزایش بدن میباشد.با صدای جذاب مرد و زن

نام آهنگ آلمانی : Vergiss Mein Nicht

متن آهنگ آلمانی

Von 2 Welten zueinander
Und für immer vereint.
Und so glücklich, doch gefangen von den Wächtern der Zeit.

Meine Endlos, deine schwindet, ewig darfst du nicht sein.

Senta & santiano
Wenn die Liebe uns verbindet bist du bald wieder mein.

Vergiss mein nicht und denk an mich im nächsten Leben da wart ich auf dich.
Elenion hält deine wacht, erlebe Licht vor den Schatten der Nacht.
Vergiss mein nicht.

Wenn die Zeit kommt, geh mit mir fort und mein Volk nimmt uns auf.
Wo die Welten, sich berühren mit dem west wind hinaus

Sanfte Tragen, in die Heimat, wo die Zeit nicht vergeht

Senta & Santiano:
Von 2 Welten zueinander,
Finden wir unsren Weg

2 x
Vergiss mein nicht und denk an mich im nächsten Leben da wart ich auf dich.
Elenion hält deine wacht, erhebe Licht vor den Schatten der Nacht.

Vergiss mein nicht.
Vergiss mein nicht und denk an mich, im nächsten Leben da wart ich auf dich.

ترجمه آهنگ آلمانی

از 2 جهان متفاوت ولی با هم
و برای همیشه متحد
و بسیار خوشحال و در عین حال در دام نگهبانان زمان

عشق من بی پایان است ، اما در تو محو،(حیف) ابدیت نمی گذارد که همیشه باشی

سنتا و سانتیانو
اگر عشق ما را وصل کند به زودی دوباره مال من خواهی شد

من را فراموش نکن و در زندگی بعدی به من فکر کن زیرا من منتظر تو هستم
النیون تو را بیدار نگه می دارد ، (حتما) قبل از سایه های شب نور را تجربه کن
من رو فراموش نکن

وقتش که رسید ، با من بیا و مردم من قطعا ما را خواهند پذیرفت.
جایی که جهان ها بادی از غرب را لمس می کنند.

آرام باش چون خانه جایی است که زمان در آن نمی گذرد

سنتا و سانتیانو:
از 2 جهان متفاوت ولی با یکدیگر ،
راه خود را پیدا می کنیم

2 x
من را فراموش نکن و در زندگی بعدی به من فکر کن زیرا من منتظر تو هستم
النیون تورا بیدار نگه می دارد ،قبل از سایه های شب نور را تجربه کن

من را فراموش نکن
من را فراموش نکن و به من فکر کن ، در زندگی بعدی منتظر تو خواهم بود

 

بهترین مقالات:

بهترین آهنگ های آلمانی با ترجمه و متن

پادکست آلمانی همراه کتاب

0 تا صد زاب آلمان

لیست تمامی آهنگ های سایت
Untitlتed

آهنگ آلمانی هیتلر با ترجمه و متن آلمانی و فارسی

ویدیو موزیک آلمانی هیتلر با ترجمه دانلود آهنگ آلمانی هیتلر کانال تلگرامی آهنگ فیلم انیمیشن پادکست آلمانی با ترجمه 200 تا از بهترین و معروفترین آهنگ های آلمانی آهنگ عاشقانه ویدیو موزیک آلمانی
music

آهنگ آلمانی

موسیقی آلمانی موزیک آلمانی دانلود بهترین آهنگ های آلمانی چرا باید موزیک آلمانی گوش بدهیم؟ یکی از مهمترین دلایلی که ما باید بع موزیک های آلمانی گوش بدهیم عادت کردن گوش ما به زبان آلمانی است.چه بهتر که این آماده ...
music

آهنگ و ویدیو موزیک Lieblingsmensch

آهنگ و ویدیو موزیک آلمانی آموزش زبان آلمانی آموزش زبان آلمانی با موزیک آموزش رایگان زبان آلمانی در این جا می توانید ویدیو موزیک این قطعه هنری را تماشا کنید. و در این قسمت موزیک آلمانی "شخص دوست داشتنی" قرای ...
music

آهنگ عاشقانه Was ich brauche

اهنگ آلمانی با ترجمه و متن آلمانی اهنگ های جدید آلمانی Würden sie sagen fasse Liebe in Worte würde ich ohne zu zweifeln deinen Namen nennenاگه بگن عشق در قالب کلمات ؛ بدون تردید اسم تو رو صدا خواهم زدDenn ...
music

آهنگ آلمانی vergiss mein nicht با ترجمه و متن آلمانی

اهنگ های آلمانی با ترجمه کانال تلگرامی آهنگ فیلم انیمیشن پادکست آلمانی با ترجمه 200 تا از بهترین و معروفترین آهنگ های آلمانی آهنگ آلمانی هیتلر آهنگ عاشقانه ویدیو موزیک آلمانی Von zwei Welten zueinanderUnd für immer vereint.از دو دنیا ...
isfahan iran

200 تا از بهترین آهنگ های آلمانی گلچین با ترجمه فارسی و متن آلمانی،عالی برای یادگیری زبان آلمانی

آهنگ آلمانی با ترجمه فارسی و آلمانیبرای دیدن تمامی آهنگ ها به انتهای صفحه بروید 1-آهنگ آلمانی پویان مختاری alles ist gut(همه چی خوبه) با متن آهنگ 2-کلیپ آلمانی (ویدیو موزیک آلمانی)پویان مختاری فیلم آلمانی پویان مختاری ویدیو موزیک آلمانی ...
music

آهنگ زیبای آلمانی برای امیدواری در دوران کرونا

آهنگ و موزیک آلمانی آهنگ های آلمانی همیشه کمک زیادی به یادگیری یک زبان به ما میکنند.چه بهتر که همیشه بتوانیم آهنگ های جدید آلمان را دانلود کنیم تا از جامعه و فرهنگ آلمانی هم عقب نیفتیم.در اینجا یک آهنگ ...
music

آیا آهنگ آلمانی برای یادگیری زبان موثر است؟

آیا با آهنگ میتوان زبان آلمانی را یاد گرفت آیا با آهنگ میشود المانی یاد گرفت؟ طبیعتا نمیتوان با آهنگ یک زبان را از صفر یاد گرفت.چرا که وقتی یکیری لغات آلمانی به گوشمان بخورد که هیچ معنا و مفهومی ...
music

اهنگ زیبای آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی

موزیک آلمانی با زیرنویس فارسی و آلمانی Oft sind Anfang und Ende der gleiche Punktاغلب شروع و پایان یک نقطه هستند Seit der Geburt das selbe Blut, das durch die Adern pumptاز زمان تولد همان خون از رگ ها گذشته ...
music

آهنگ آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی

موزیک آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی ¡Hola!, ¿cómo estás, señorita?سلام! حالت چطوره دختر خانم؟ ( اسپانیایی)Ich check' auf Snapchat, was du machst, was du machstمن توی اسنپ چت چکت میکنم چیکار میکنی. چیکار میکنی؟Mamacita, ja, ich zeig' dir die schönsten ...
music

موزیک آلمانی Leiser

آهنگ آلمانی برای یادگیری زبان آلمانی Ich lieg' in deinem Arm und du redest wieder nur von dirمن در آغوش تو هستم و تو دوباره درباره خودت صحبت میکنیOh, warum hab ich mich jetzt schon wieder hierher verirrt?چرا من دوباره ...
music

موزیک ویدیو آلمانی همراه با ترجمه فارسی و آلمانی

کلیپ آلمانی همراه با ترجمه و متن اصلی آلمانی Es geht nicht immer geradeausManchmal geht es auch nach untenهمیشه مستقیم نیستبعضی وقتام به پایین میرهUnd das wonach du suchstHast du noch immer nicht gefundenو چیزی که در جست و جویش ...
music

آهنگ آلمانی Paris با متن فارسی و آلمانی

موزیک آلمانی با ترجمه فارسی و متن آلمانی PARIS Das Jahr ging viel zu Schnell vorbei der Sommer hielt nur ein Moment.سال به سرعت گذشت و تابستان تنها لحظه ای بودWir rennen den Leben hinterher ich hab dir viel zu ...
photo_2022-01-14_00-07-28

آهنگ های عاشقانه و غمگین معروف اینستاگرام

آهنگ های آلمانی عاشقانه و غمگین با معنی و متن فارسی و آلمانی مخصوص اینستاگرام آهنگ عاشقانه آلمانی ein Liebeslied ازEisblume دانلود آهنگ عاشقانه Eisblume Alles leuchtet dieser Tag, zeigt sich heiter Er umarmt mich, lacht mich an Es geht ...
music

آهنگ آلمانی با ترجمه فارسی Das Gefühl همراه با متن آلمانی و فارسی

Annett Louisan, Kulturpalast Dresden, Premiere ihrer Tour Kleine große Liebe Dresden موزیک آلمانیDas Gefühl ازAnnet Louisan با زیرنویس فارسی و آلمانی این آهنگ آلمانی برای آموزش زبان آلمانی در سطح A2 به بالا بسیار مناسب است.البته که همه میتونن برای ...
دیدگاه کاربران
  • مریم 11 فروردین 1400

    عالی بود ممنون

  • Mehdi 28 مهر 1401

    چرا نمیشه دان کرد؟

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *